Audyt energetyczny przedsiębiorstw – dlaczego jest tak ważny? 

Audyt energetyczny to cenne narzędzie, które pozwala firmom zidentyfikować i ocenić najważniejsze źródła zużycia energii. Jest to szczególnie ważne w kontekście wzmożonych działań na rzecz klimatu i dużych inwestycji w nowe technologie, np. instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to dokładna analiza wzorców zużycia energii w firmie. Jego celem jest określenie potencjału organizacji w zakresie zmniejszenia zużycia paliw oraz energii elektrycznej i cieplnej. Obejmuje on również szczegółowe badania i obliczenia dotyczące proponowanych projektów poprawy efektywności energetycznej. Audyt powinien zawierać pomiary bazowe, analizy końcowego użycia, analizę kosztów i korzyści, analizę współczynnika ciepła, kryteria wyboru sprzętu oraz procedury operacyjne i konserwacyjne.

Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa – na czym polega? 

Kompleksowy audyt energetyczny to badanie rzeczywistego i potencjalnego zużycia energii w firmie, mające na celu określenie jej rzeczywistych potrzeb oraz wskazanie obszarów, w których można uzyskać oszczędności energii. Raport zawiera również listę rekomendacji, które pozwolą na obniżenie kosztów i zwiększenie konkurencyjności.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa uwzględnia wszystkie aspekty ekonomiczne i ułatwia wdrożenie środków mających na celu zmniejszenie zużycia energii. Audyt energetyczny może być wykonany w dowolnym momencie cyklu życia budynku lub zakładu, ale zawsze zaleca się przeprowadzenie audytu przed dokonaniem większych inwestycji.

Celem audytu energetycznego jest zidentyfikowanie obszarów, w których audytowany może najbardziej efektywnie zmniejszyć swój wpływ na środowisko. Audytor najpierw przeprowadza wizytę w siedzibie firmy, podczas której rozmawia z kierownictwem firmy i pracownikami. Celem tej rozmowy jest ustalenie, jakie aspekty są ważne dla audytowanego, a także jakie kryteria zostaną wykorzystane do oceny tych potencjalnych działań.

Etapy przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny ma na celu: przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej; dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Wizyta wstępna jest istotną częścią audytu energetycznego, ponieważ stanowi podstawę udanego audytu. Zebrane informacje pomogą ustalić oczekiwania i określić zakres audytu energetycznego, jak również jego ewentualne ograniczenia. Wykorzystując ją do zebrania informacji o planach rozbudowy i możliwych zmianach, a także oceny środków efektywności energetycznej, możemy zapewnić dokładną analizę zużycia energii w firmie.

Kompleksowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa wymaga szczegółowej analizy wszystkich jego obiektów. Prowadzony jest monitoring ich energochłonnych systemów i urządzeń, a także trybu ich pracy, który może znacząco zmniejszyć lub zwiększyć ich zużycie energii. Po zebraniu informacji o charakterystyce zużycia energii przez budynki, urządzenia i systemy, konieczne jest porównanie ich z niezbędnymi normami. W wyniku porównania otrzymanych danych z obowiązującymi normami w tym przykładowym przypadku będzie można ocenić straty i zyski wynikające z niewłaściwej eksploatacji oraz działania modernizacyjne, które można wprowadzić.

Ostatnim etapem jest raport. Jest on przygotowywany na podstawie szczegółowej analizy i składa się z oceny opłacalności i czasu zwrotu planowanych inwestycji mających na celu zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie. Jednocześnie każdy przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek przechowywania wyników audytów energetycznych do celów kontrolnych przez okres 5 lat od ich sporządzenia. Raport ten stanowi kompleksową ocenę aktualnego stanu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie oraz jego zysków netto. Audyt ma na celu wskazanie sposobów zmniejszenia zużycia energii, a tym samym zwiększenia rentowności i czasu zwrotu inwestycji. 

Artykuł powstał przy współpracy z https://exergy.pl – firmą świadczącą usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.