Cena pszenicy na rynkach światowych – tendencje i przewidywania

Cena pszenicy to temat, który od lat interesuje producentów oraz przedsiębiorców. Czy w najbliższych miesiącach należy spodziewać się wzrostu czy też spadku jej wartości? Odpowiedzi szukaj w naszym artykule!

Wzrost cen pszenicy

Od kilku miesięcy obserwujemy stały wzrost cen pszenicy na rynkach światowych. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest spadek produkcji pszenicy w kluczowych krajach uprawnych, takich jak Rosja czy Australia. W przypadku Rosji, za główny czynnik odpowiadający za ograniczenie zbiorów uważa się suszę trwającą od połowy zeszłego roku. Z kolei w Australii siarczyste mrozy we wczesnej fazie sezonu znacząco uszkodziły plony. Niemniej jednak, nie tylko te kraje mają problem z niskimi zbiorami – do niedawna sucha pogoda panująca w Europie również była powodem obniżonej wydajności upraw.

W wyniku takiego stanu rzeczy ceny pszenicy rosną nie tylko na globalnym rynku towarów rolno-spożywczych, ale także w Polsce – jednym z największych eksporterów płodów rolnych na świecie. Jak podaje Urząd Statystyczny, cena skupu pszenicy ustalona przez krajowe gospodarstwa rolne w styczniu 2019 roku wyniosła już o prawie 20% więcej niż przed rokiem. Tak drastyczny skok cen odbija się już negatywnie na portfelach konsumentów – przykładem są rosnące ceny pieczywa, dla którego pszenica jest surowcem podstawowym.

Wzrost cen pszenicy

Zapotrzebowanie przekracza podaż

Cena pszenicy w ostatnich latach stale rośnie, a jednym z jej głównych powodów jest fakt, że zapotrzebowanie na nią przekracza podaż. Dzieje się tak m. in. ze względu na rosnącą populację ludzką oraz zwiększające się zużycie żywności na świecie. Wiele krajów, zwłaszcza te rozwijające się, staje przed koniecznością zaspokojenia potrzeb swojego społeczeństwa i szybko zmienia siebie w importerów ziarna. Z drugiej strony, również uprawa pszenicy poprzez szerokie wykorzystywanie nieużytkowanych pól jest ograniczona, co oznacza mniejszą podaż i wyższą cenę surowca.

Zapotrzebowanie przekraczające podaż wpływa także na wiele innych aspektów rynku pszenicy i jej produktów pochodnych. Wyższe ceny ziarna skutkują droższymi kosztami produkcji pieczywa czy makaronu, co ostatecznie wpływa na inflację cenowych towarów finalnych. Ponadto rynek ten mocno narażony jest na zmienność klimatu i karierystyczne niebezpieczeństwo dla plonu w różnych rejonach globu – każda klęska urodzaju wiąże się bezpośrednio ze znacznym spadkiem ilości surowca dostępnej na rynku, co jeszcze bardziej podnosi ceny i może przyczynić wprowadzenie przez rządy opłat celnych w celu ochrony produktów krajowych. W perspektywie finansowej, inwestowanie w pszenicę staje się coraz bardziej atrakcyjne dla sektora rolniczego i przedsiębiorców związanych z przetwórstwem żywności.

Susza wpływa na plony

Susza jest jednym z największych czynników wpływających na ceny pszenicy. Braki w opadach powodują niższe plony, a co za tym idzie mniejszą podaż ziarna na rynku. W przypadku wzrostu popytu lub ograniczenia podaży rosną ceny oferowane przez wytwórców i hurtowników. Problem ten dotyczy nie tylko krajowych producentów, ale również całego świata, szczególnie regionów o suchym klimacie. Większość zbiorów ma miejsce już od początku lata do jesieni, więc suszę można jeszcze złagodzić poprzez intensywne nawadnianie pól uprawnych.

Z drugiej strony, nadmiar wody potrafi również wpłynąć negatywnie na rozwój plonów pszenicy oraz zmniejszyć ich jakość. Dlatego tak ważny jest idealny balans wilgotności w trakcie całego cyklu uprawy – od siewu po żniwa.

Każde przesunięcie w jedną czy drugą stronę może mieć poważne konsekwencje dla końcowych zysków producenta oraz ceny pszenicy widocznej na giełdzie towarowej.

Susza wpływa na plony

Importowane zboże tańsze

Niestety, rolnicy w Polsce muszą borykać się z faktem, że importowane zboże jest tańsze niż to, które produkują oni sami. Wraz ze wzrostem globalizacji handlu i rozwijającym się transportem, coraz łatwiej i taniej można sprowadzać pszenicę z krajów o dużych powierzchniach uprawnych, takich jak Rosja czy Kazachstan.

Pomimo tego, że nasz kraj też jest producentem pszenicy, importowana cena zbóż szczególnie wpływa na gospodarkę polskiego kraju.

Cenowe porównanie pomiędzy dostarczanymi przez polskich a zagranicznych dostawców może wynosić nawet kilkaset złotych za tonę! Kwestia dotyczy również jakości – niektórzy kooperanci preferują składać zamówienia na zaprzyjaźnione regiony (np. Ukraina), które mają dobrą reputację pod kątem dobrej jakości produktu.

Kolejne wzrosty cen

Ostatnie miesiące przyniosły kolejne wzrosty cen pszenicy na światowych rynkach.

Ekspertów zaskakuje dynamiczność tych zmian, zwłaszcza że jeszcze na początku roku prognozowano spadek cen żywności.

Wśród czynników wpływających na rosnące ceny znajdują się między innymi trudności w uprawie zbóż w kluczowych państwach, takich jak Rosja czy Australia. Zjawisko to samoczynnie prowokuje wzrost wymaganej produkcji i importu z innych regionów.

Niezwykle trudno też jednoznacznie określić skutki wzrostu ceny pszenicy dla globalnego rynku żywnościowego. Na pewno zwiększenie kosztów surowca odbije się negatywnie na konsumentach, którzy będą zmuszeni płacić więcej za chleb, pieczywo czy ciasta. Zapewne najsilniej dotkną te osoby, których budżety są już obciążone pozostałymi kosztami życia oraz problemy zdrowotnymi lub utratą źródeł dochodu. Producentom również nie jest łatwo pogodzić się ze stanem rzeczy: wysokie koszty zakupu surowców decydują o końcowej cenie produktu lub przyczyniają się do wykluczenia mniejszych graczy z branży spożywczej.

Kolejne wzrosty cen

Podsumowanie

Cena pszenicy podlega ciągłym zmianom w zależności od wielu czynników takich jak pogoda, zmiany na rynku globalnym czy poziom produkcji. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost cen spowodowany m.in. zakupami przez Chiny oraz napięciami geopolitycznymi wpływającymi na wymianę handlową. Niemniej jednak, prognozy nadal są optymistyczne dla rolników, którzy mogą liczyć na stabilizację i dalszy wzrost cen w najbliższej przyszłości.

Cena pszenicy na rynkach światowych – tendencje i przewidywania – FAQ

Jaka jest obecna cena pszenicy?

Obecna cena pszenicy zależy od wielu czynników, takich jak podaż i popyt na rynku, pogoda, urodzajność itp. Na dzień dzisiejszy średnia cena za tonę pszenicy wynosi około 1500 złotych.

Czym różni się cena kontraktowa od bieżącej ceny?

Cena kontraktowa to ustalona wcześniej cena za dostarczenie pszenicy w przyszłości, podczas gdy bieżąca cena jest aktualną wartością rynkową. Cena kontraktowa może być korzystniejsza dla producentów lub kupujących, ponieważ pozwala uniknąć zmienności cen na rynku.

Jak wpływa rosnąca cena pszenicy na przemysł piekarski?

Rosnące ceny pszenicy prowadzą do wzrostu kosztów produkcji w przemyśle piekarskim, co może skutkować wyższymi cenami dla konsumentów. Jednak wiele firm stara się znaleźć sposoby na minimalizowanie kosztów poprzez np. stosowanie tańszych surowców lub unowocześnienie procesu produkcyjnego.

Dlaczego ceny pszenicy mogą ulec spadkowi?

Może to mieć miejsce np. gdy występuje wysoka podaż na rynku, na którym kupujący negocjują niższe ceny z producentami. Ponadto, do spadku cen pszenicy może prowadzić wzrost plonów lub poprawa warunków pogodowych sprzyjających uprawie pszenicy.

Jak zmiany polityki handlowej mogą wpłynąć na cenę pszenicy?

Wprowadzenie taryf celnych i innych ograniczeń importowych przez rządy poszczególnych krajów może prowadzić do zmniejszenia podaży i wzrostu cen pszenicy. Z drugiej strony, łagodzenie ograniczeń handlowych oraz zawieranie umów o wolnym handlu może mieć odwrotny skutek i prowadzić do obniżenia cen. Polityka oparta na subsydach dla sektora rolnego również może mieć wpływ na ceny na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.