Obowiązkowe faktury elektroniczne. Sprawdź od kiedy!

Od 1 stycznia 2024 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie obowiązkowe dla podatników VAT. Wynika to z projektu ustawy wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej (faktury elektroniczne), opublikowanego przez Ministerstwo Finansów 1 grudnia 2022 r. Przedstawiamy analizę najważniejszych kwestii wynikających z projektu przepisów Ministerstwa Finansów.

Od kiedy obowiązkowe faktury elektroniczne?

Polska jest o krok bliżej do gospodarki bez papieru. Od 1 stycznia 2024 r. nowe prawo nałoży na wszystkich podatników VAT posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce obowiązek wystawiania ustrukturyzowanych faktur. Oznacza to, że od tego momentu dokument wystawiany przez tych podatników będzie musiał mieć formę faktury przygotowanej zgodnie z wymogami Krajowego Systemu e-Faktur.

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych pozostanie fakultatywne dla podatników zagranicznych nieposiadających stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Z tej formy faktury nie będą mogli skorzystać podatnicy korzystający z poza unijnej procedury dla niektórych usług (OSS), procedury szczególnej dla świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób lub procedury szczególnej dla sprzedaży na odległość importowanych towarów (IOSS).

/Obraz autorstwa tirachardz na Freepik

Minister Finansów w drodze rozporządzenia wykonawczego będzie mógł zwolnić niektórych podatników z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

Faktury elektroniczne. Jakie są kary?

Zgodnie z projektem na podatników może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, lub kara pieniężna w wysokości do 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze.

Kary mogą być nakładane w przypadku udokumentowania transakcji fakturą bez wykazanego podatku, gdy podatnik nie wystawi faktury za pomocą KSeF mimo obowiązku, wystawi fakturę w formie elektronicznej niezgodnie z udostępnionym wzorem lub nie prześle jej w terminie do KSeF (w przypadku faktur wystawionych podczas awarii KSeF, które podatnik jest zobowiązany dostarczyć do KSeF w terminie 7 dni od ustania awarii).

Od 1 lipca 2024 roku podatnicy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, będą podlegać karom. Kara ma być nie mniejsza niż 1000 zł, jeśli podatnik nie wystawił e-Faktury lub wystawił fakturę niezgodnie z przekazanym wzorem. Z kolei jeśli podatnik nie przesłał e-faktury do KSeF w przewidzianym terminie 7 dni od ustania awarii, kara ma być nie mniejsza niż 500 zł.

Kary te mają jednak zacząć obowiązywać dopiero od 1 lipca 2024 r., co oznacza, że w pierwszym półroczu obowiązywania nowych przepisów podatnicy, którzy z powodu nieodpowiedniego przygotowania nie są przygotowani do KSeF, poniosą jedynie negatywne konsekwencje biznesowe.

Kody QR – obowiązkowa weryfikacja?

/Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik

Wystawca będzie musiał oznaczyć każdą zwizualizowaną fakturę (np. w formacie pdf lub papierowym) w sposób umożliwiający weryfikację jej danych. Z kolei KSeF ma zapewnić funkcjonalność umożliwiającą weryfikację za pomocą kodu QR. Konkretnie pod kątem tego, czy dana faktura została wystawiona w KSeF i czy dane w niej zawarte są poprawne. Po zeskanowaniu kodu QR przez nabywcę (za pomocą urządzenia mobilnego), informacje zawarte w kodzie zostaną odczytane. Wyświetlą się dane identyfikujące tę fakturę z informacjami z KSeF wraz z informacją o poprawności.

Funkcjonalność ta pozwoli nabywcom zweryfikować, czy faktura została wystawiona z wykorzystaniem KSeF i potwierdzić jej poprawność, zanim ją zaakceptują. Da im również pewność, że nie są obciążani zbyt wysokimi kosztami lub nie są oszukiwani, aby zapłacić za coś, czego nie potrzebują lub nie chcą.

_________________________

Autor: Julia Kownacka

Autor zdjęcia głównego: rawpixel.com

Materiał źródłowy: ey.com, deloitte.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.