Kurs euro – wzrostowa tendencja po wyborach w niemczech?

Chcesz wiedzieć, jak sytuacja na rynku wpłynie na kurs euro? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie czynniki będą miały największy wpływ na wartość waluty.

Kurs euro rośnie

Kurs euro stopniowo rośnie, co jest wyraźnie widoczne na wykresie w ostatnich tygodniach. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną tej sytuacji jest ogólna poprawa nastrojów na światowych rynkach finansowych oraz stabilizacja gospodarcza państw Unii Europejskiej. Oczywiście kurs euro nie wzrasta bez żadnych oznak spowolnienia lub korekty, jednak całościowo patrząc tendencja jest dodatnia. Również polski złoty zyskuje wartość względem wspólnej europejskiej waluty, choć nieco wolniej niż inne waluty.

Rosnący kurs euro wpływa oczywiście na różne aspekty naszego życia – od cen towarów importowanych po koszty wyjazdów za granicę czy opłaty za usługi zagraniczne. Przy zmianie kursu o kilka groszy mniej lub więcej można dostrzegać zauważalny wpływ na nasze domowe budżety – szczególnie jeśli posiadamy zadłużenia w obcej walucie albo korzystamy z kredytów hipotecznych.

Niemniej jednak, dla wielu inwestorów i przedsiębiorców wzrost wartości euro stwarza nowe możliwości i szanse realizacji planów biznesowych w Europie.

Kurs euro rośnie

Spadki wartości EUR

W ostatnim czasie kurs euro do innych walut zaczął spadać, co jest niekorzystne dla osób związanych z handlem międzynarodowym. Od początku pandemii w większości krajów europejskich nastąpiła recesja gospodarcza, która wpłynęła na wartość waluty europejskiej.

Dodatkowo, napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz Wielką Brytanią a Unią Europejską także przyczyniają się do pogorszenia sytuacji finansowej Starego Kontynentu.

Niższy kurs euro oznacza wyższe ceny importowanych produktów i usług oraz mniejsze zyski zagranicznych przedsiębiorstw inwestujących w Europie.

Niestety, prognozy co do poprawy sytuacji nie są optymistyczne – ekonomiści nie przewidują wzrostu wartości EUR przez najbliższe miesiące. Przeciwnie, mogą nastąpić kolejne spadki ze względu na eskalację sytuacji epidemicznej i trudności gospodarcze we wspomnianych już państwach. Z drugiej strony, obniżka wartości euro może korzystnie wpłynąć na eksportowe przedsiębiorstwa europejskie, które będą oferować swoje produkty po niższych cenach wobec konkurencji z pozostałych części świata. Niemniej jednak, w dłuższej perspektywie niekorzystny wpływ niskiego kursu euro może odczuć każdy z nas, np. wzrastające koszty podróży zagranicznych czy zakupów online z zagranicy.

Wpływ kursu euro na handel

Kurs euro jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na handel pomiędzy krajami EU oraz resztą świata. Wzrost lub spadek kursu może mieć duży wpływ na eksport i import dóbr, a co za tym idzie, na gospodarkę danego kraju.

Zmiany w kursie euro mogą też wpłynąć na inwestycje zagraniczne w kraju. Jeśli wartość euro spada, rośnie atrakcyjność kupienia europejskich aktywów. Z kolei wzrost kursu powoduje obniżenie zainteresowania kupna tych samych aktywów przez inwestorów spoza strefy euro.

Ponadto, zmiana kursu euro może odnieść skutek również do turystyki. Przykładowo, jeśli dany kraj ma słabą walutę, to będzie bardziej przystępny dla zagranicznych turystów i z pewnością przyciągnie ich swoją ofertą.

W przypadku firm wykonujących transakcje międzynarodowe wartościowy faktorem jest utrzymanie dobrych relacji z kontrahentami zagranicznymi i umiejętność zarządzania ryzykiem walutowym.

Kurs euro wpływa więc nie tylko na ogólną sytuację finansową kraju, ale także indywidualne firmy działające międzynarodowo

Wpływ kursu euro na handel

Euro notowane powyżej złotych

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian na rynkach walutowych. Jedną z nich jest wysoki kurs euro, który notowany jest powyżej polskiej złotówki. Wiele czynników wpłynęło na to zjawisko, m. in. wzmocnienie się gospodarki UE czy spadająca wartość dolara amerykańskiego. Obecna sytuacja w Polsce i globalna pandemia również wpłynęła na kurs euro.

Wysoki kurs euro ma swoje konsekwencje dla wielu osób i firm. Przede wszystkim osoby planujące wyjazd zagraniczny muszą liczyć się z wyższymi kosztami życia oraz niestety ze słabą wymianą pieniędzy na kantorach.

Firmy importujące towary zza granicy również odczuwają presję wysokiego kursu waluty europejskiej – rosną koszty zakupu za granicą, co często kończy się dla konsumenta wyższymi cenami produktów.

Kurs euro wobec dolara stabilny

Kurs euro od dłuższego czasu pozostaje stabilny wobec dolara, oscylując na podobnym poziomie. W ostatnich tygodniach notujemy niewielkie wahania, ale kurs nie przekracza 1,2 dolara za euro. Stabilność kursu jest korzystna dla inwestorów zainteresowanych europejskim rynkiem finansowym, ponieważ umożliwia ona planowanie dalszych działań bez obaw związanych z gwałtownymi zmianami wartości waluty.

Jedną z przyczyn takiej stabilizacji kursu euro są świetne wyniki gospodarcze krajów Unii Europejskiej. Dobre dane dotyczące PKB oraz wzrostu produkcji i eksportu przyczyniły się do wzrostu zaufania inwestorów, co wpłynęło pozytywnie na kondycję wspólnej waluty. Istotnym czynnikiem wpływającym także na taki stan rzeczy jest polityka Europejskiego Banku Centralnego, który stara się utrzymywać niskie stopy procentowe oraz prowadzi skuteczną politykę rekompensat inflacyjnych.

Dlatego też eksperci nie spodziewają się większych zmian kursowych w najbliższym czasie.

Kurs euro wobec dolara stabilny

Podsumowanie

Podsumowując, kurs euro w ostatnim czasie uległ fluktuacjom. Pomimo początkowych wzrostów, wartość waluty europejskiej zaczyna spadać wobec innych walut na świecie. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być między innymi różnice pomiędzy politykami monetarnymi krajów Unii Europejskiej a Stanów Zjednoczonych oraz wynikające z tego zmiany stóp procentowych.

Kurs euro – wzrostowa tendencja po wyborach w niemczech? – FAQ

Jak kształtuje się obecnie kurs euro?

Obecnie kurs euro wynosi około 4,50 zł.

Dlaczego warto monitorować kurs euro?

Warto monitorować kurs euro, ponieważ ma on wpływ na wiele dziedzin gospodarki – na przykład na ceny importowanych produktów oraz wielkość eksportu. Ponadto pozwala śledzić sytuację ekonomiczną w Europie.

Czy zmiany w polityce monetarnej mogą wpłynąć na kurs euro?

Tak, zmiany w polityce monetarnej mają zwykle bezpośredni wpływ na wartość waluty. Na przykład, podniesienie stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny może prowadzić do umocnienia euro, a ich obniżenie – do osłabienia.

Czy to korzystne dla Polski, gdy kurs euro jest niski czy wysoki?

To zależy od perspektywy. Dla przedsiębiorców eksportujących produkty zagranicą korzystniejszy jest wysoki kurs Euro. Natomiast jeśli ktoś planuje wyjazd za granicę to bardziej opłacalny będzie niski koszt EUR/PLN.

Jak można przewidywać ruchy na rynku walutowym i kurs euro?

Przewidzenie dokładnych ruchów jest trudne, ale można obserwować różne czynniki wpływające na kurs i korzystać ze wskaźników technicznych oraz analizy fundamentalnej, aby nieco zrozumieć sytuację rynkową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.