Obsługa techniczna nieruchomości – czym jest i na czym polega?

W celu prawidłowego funkcjonowania budynku wymagane jest przeprowadzanie systematycznych prac i czynności, które zapewniają bezpieczeństwo jej użytkownikom. Ważne jest m.in. prawidłowe funkcjonowanie układu elektrycznego, hydraulicznego oraz sieci i urządzeń, o które musi dbać właściciel. Natomiast wszelkie zaniedbania w tym zakresie, mogą stwarzać sytuacje niebezpieczne nawet dla życia, np. awaria sieci elektrycznej. W takich sytuacjach właściciel nieruchomości może ponieść konsekwencje prawne. Czy nie warto zatem zakres technicznych czynności zlecić firmie zewnętrznej?

Czynności obsługi technicznej nieruchomości

Obsługa techniczna nieruchomości to usługa polegająca na przeglądzie, serwisie i konserwacji wszelkich instalacji budowlanych, a także na kompleksowej dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu. Zakres czynności związanych z obsługą nieruchomości obejmuje m.in:

  • profesjonalny nadzór nad stanem technicznym budynku,
  • profesjonalny nadzór nad stanem technicznym wszystkich instalacji oraz urządzeń umożliwiających ich pracę,
  • systematyczną kontrolę instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożarowych, klimatyzacyjnych, grzewczych, alarmowych,
  • konserwacja urządzeń i instalacji,
  • dokonywanie niezbędnych napraw i usuwanie usterek,
  • prowadzenie dokumentacji obiektu budowlanego.

W praktyce obsługa techniczna nieruchomości zdejmuje z Państwa barków wiele problemów, gwarantując bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego i pewność, że w razie kontroli nie zostaną ujawnione żadne zaniedbania.

Obraz autorstwa ArtPhoto_studio na Freepik

Właściciele i zarządcy – obowiązki

Jako właściciel lub zarządca nieruchomości masz obowiązek dbać o jej stan techniczny. Dotyczy to nie tylko elementów konstrukcyjnych budynku, ale także członków społeczeństwa. Do Twoich obowiązków należy zbadanie sprawności wszystkich instalacji w budynku oraz utrzymanie porządku na terenie posesji i terenach przyległych poprzez usuwanie śniegu z chodników przed budynkami. Coraz częściej pracami tymi zajmują się firmy zewnętrzne, które posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania prac remontowych i porządkowych oraz okresowych przeglądów i napraw. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości mieszkalnych, biur, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych.

Konieczność usługi

Będąc inwestorem lub właścicielem nieruchomości, warto zadbać o jej stan techniczny. Wpływa to nie tylko na bezpieczeństwo najemców czy dzierżawców, ale także na wzrost wartości nieruchomości. Dlatego ważne jest, aby zarządzanie nieruchomością w tym zakresie powierzyć firmie, która zadba o wszystkie szczegóły techniczne zgodnie z umową. Ponadto Prawo budowlane nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek właściwego utrzymania budynków. Artykuł 62 ust. 1 ustawy mówi, że należy systematycznie przeprowadzać przeglądy i usuwać wszelkie usterki występujące w budynku. Warto wiedzieć, że niektóre przeglądy muszą być zgodnie z prawem obowiązkowo przeprowadzane co roku. W przeciwnym razie właściciel nieruchomości naraża się nie tylko na niezadowolenie ze strony użytkowników budynku, ale także na konsekwencje prawne. Konserwacja budynków wiąże się z szeroko zakrojonymi działaniami, które często pochłaniają wiele czasu i środków.

Obraz główny autorstwa prostooleh na Freepik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.