Outsourcing BHP – kompleksowa obsługa BHP dla każdego

Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo pracy zgodnie z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezależnie od tego, czy pracownik zatrudniony został na umowę o pracę, czy na innych warunkach, należy przeprowadzić dla niego szkolenie z zakresu BHP i PPOŻ, a także przekazać wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy.

Outsourcing w zakresie BHP pozwala na przeprowadzenie profesjonalnego nadzoru na poszczególnych stanowiskach pracy, przeprowadzeniu szkolenia BHP, a także przygotowaniu audytu wpływającego na poprawę warunków pracy. Zadania służby BHP powinny zostać wykonane w sposób rzetelny i indywidualny, ponieważ każdy klient potrzebuje innych rozwiązań i sugestii.

Outsourcing BHP to świetne rozwiązanie zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw.

Na czym polega outsourcing BHP i do kogo jest on skierowany 

Outsourcing BHP to przede wszystkim wykonywanie efektywniej i lepiej zleconych zadań przez inne przedsiębiorstwa. Zlecenie outsourcingu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to nie jako przejęcie przez usługodawcę kontroli nad wypełnieniem przepisów BHP w danej firmie.

Outsourcing dotyczący bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy to nie tylko rozplanowanie danej przestrzeni do pracy lub wysłanie pracowników na konkretne szkolenia BHP. To szeroki zakres działań, do których zaliczyć można:

  • prowadzenie audytów wewnętrznych,
  • prowadzenie analizy oraz oceny ryzyka zawodowego,
  • szkolenia BHP – wstępne i okresowe,
  • prowadzenie pomiarów czynników szkodliwych oraz ich badania,
  • ogólne doradztwo BHP i PPOŻ,
  • reprezentowanie firmy przed organami kontrolnymi takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna i pomoc w realizacji nakazów i decyzji ww. organów.

Do zadań służby BHP należy również prowadzenie nadzoru BHP, w skład którego wchodzi przygotowanie takich dokumentów jak:

  • rejestr szkoleń wstępnych i okresowych BHP,
  • rejestr środków ochrony indywidualnej,
  • zbiór ocen ryzyka zawodowego,
  • zbiór i rejestr wypadków przy pracy.

Do kogo skierowany jest outsourcing BHP

Usługi BHP warto przeprowadzać szczególnie w takich branżach jak gastronomia, gdzie małe restauracje i kawiarnie codziennie narażone są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Podobnie wygląda to w przypadku salonów fryzjerskich, kosmetycznych a nawet SPA. Nadzór BHP sprawdzi się także w branży marketingowej, sprzedaży e-commerce lub handlu.

Tak naprawdę, jest to rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa, gdzie nie zatrudniono więcej niż 100 pracowników.

Outsourcing z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – jakie są jego zalety

Głównym powodem, dla którego pracodawcy decydują się na outsourcing BHP, jest chęć obniżenia kosztów. Każdy wie, że stworzenie nowego miejsca pracy wymaga dużo większego nakładu finansowego, niż zlecenie firmie zewnętrznej poprawę obecnego stanu. Jest to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale również zmniejszenie własnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników i ich higienę pracy, ponieważ zadanie to zostało przejęte przez firmę zajmującą się profesjonalnym prowadzeniem nadzorów BHP. 

Outsourcing BHP – kim jest specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwem i higieną pracy w trakcie przeprowadzania zadań z zakresu outsourcingu BHP, zajmuje się specjalnie do tego przygotowana osoba. Jej zakres obowiązków określa się w umowie, wraz z liczbą godzin, które ma przeznaczyć na swoje działania. Co istotne, taki specjalista, na czas wykonywania swoich zadań, powinien służyć pomocą i doradztwem i być do dyspozycji zleceniodawcy. 

Zlecając komuś outsourcing BHP własnej firmy, dobrze jest wziąć pod uwagę pewne cechy, które powinny charakteryzować zleceniobiorcę. W jego zespole powinny znajdować się osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, które posiadają doświadczenie zawodowe i wciąż aktualizują swoją wiedzę. Warto, by w takim zespole znaleźli się specjaliści z takich dziedzin jak budownictwo, gastronomia, czy hotelarstwo i praca biurowa. Dzięki temu, niezależnie od dziedziny, w której założyłeś swoje przedsiębiorstwo, będziesz mógł liczyć na pomoc specjalistów. 

Artykuł powstał przy współpracy z zespołem specjalistów z zakresu prawa pracy i bhp http://stbconsulting.pl , oferujących m.in. szkolenia, porady i audyty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.